İş Hukuku

Ofisimiz iş hukuku alanında aşağıdaki konuları da kapsayacak şekilde hizmet vermektedir.

  • İşçi ve işveren hakları
  • Sözleşmelerin hazırlanması, incelenmesi
  • Davalar ve takibi
  • İşçi/ İşveren prim ve hisse planları
  • İşçi/İşveren devirleri
  • Oturma, çalışma izinleri ve özel vizeler
  • İş sağlığı ve güvenliği
  • Sosyal güvenlik hukuku
  • İşyeri uygulamaları ve yönetmelikleri